Sanndrömmarnas Värld

Sanndrömmarnas Värld

Om Bloggen

Bloggen här handlar mest om mina drömmar som brukar vara religiösa och slå in i verkligheten. Denna blogg gjorde jag dels för att anteckna dessa drömmar och dels för att visa intresserade dem. Nu kanske inte alla drömmarna är verkliga, men följ det jag skriver om ni vill bli övertygade om att Gud existerar.


// Firesoul

Om mig:

drömmarSkapad av -Firesoul- tor, oktober 30, 2014 20:10:07

Om ni kan stötta sidan, på olika sätt, vore jag tacksam. Jag drömde att Kung David, Salomon och Haile Selasi - Rastafari, satt i varsin tron, bredvid varandra och en till profet vid mig, nere på marken, som sa att mitt "pseudo" ska vara -Firesoul- och betyder väl även att datorn driven av el eller "eld" (supersnabba rörelser brukar bli heta) publicerar dessa ord och reportaget "Destiny of Fate" (en "smakrik" liten "tårta på tårta"), samt att jag kämpat otroligt hårt för att säga orden. Det var en tom tron mellan Ras Tafari och Salomon, och sen reste sig Salomon och hade nog ärenden. Men, om allas själ ursprungligen härrör från Skapargudens egna anda så har Gud antänt min till att bli den minsta men hetaste flamman i Världen,- en andlig ironi för de "rökfria flammornas" fördärvande makter. Reportaget valde jag, som tidigare sagt, för en bok jag skrivit om Guden, men är det inte så att man ska ge varandra en chans till att kunna konkurera, om någon ens kan skriva en lika bra eller bättre historia, måste jag desvärre skryta med?

Kanske jag inte behöver säga mer om detta, men Gud kom till mig i en dröm och sa att den som tror på den boken ska av Honom få en gåva, likt den Han gav till mig. Många mystiska drömmar har jag haft och de flesta brukar slå in i verkligheten. Läs gärna ut boken och vilken väg ni än väljer ska ingen döma, utom Skaparen. Mitt riktiga namn avslöjas bara om man gräver i ämnet djupt eller läser e-boken och den är bara helt ut intressant i sin helhet. Läs och förundras om "Ödets Tur".

About me:

If you can support this site, in any ways and means, I would be very grateful. I dreamed that King David, Solomon and Haile Selasi - Rastafari, sat in separate thrones, next to . other, and also another prophet beside me, down on the ground, who said that my "pseudo" should be -Firesoul- and which also means that the computer powered by electricity or "fire" (super fast motions usually generates extensive heat) is publishing these words and the story "Destiny of Fate" (a wonderfull tasty "cake with cake"), and that I fought incredibly hard to say those words. Between Ras Tafari and Salomon, there was an empty throne aswell, and then later Salomon went for some duties, probably. An also, if everyones soul is part of the Gods own breath, then surelly He did ignite mine to the smallest but yet the hottest flame in the World,- a spiritual irony against the destructive powers of the "smokeless flames". The web page, as told before, I've chosen just for a book I wrote about God, but is it not said that "you should give each other a fair chance to be able to compete", if anyone could even write one as good or better story, I must boast?
Maybe I do not need to say more about this, but God came to me in a dream and said that anyone who believes in the book, to Him a gift will be given, like the one He gave to me. Many mysterious dreams I have had and most usually turn true in reality. Please read the book and what ever path you choose, no one judges you, except the Creator. My real name is revealed only if digging in the matter real deap, or just read the e-book and the text is just totally interesting in its entirety. Read and marvel about "The Destiny of Fate".  • Kommentarer(0)//nyheter.reportaget.se/#post11

Den islamiska fastan är över och festen Eid Fitr firas

det dagligaSkapad av -Firesoul- mån, juli 28, 2014 11:48:43

Ramadan är över, för detta året. Idag börjar firandet av Eid Fitr - den muslimska motsvarigheten av Fettisdagen då man förr åt semlor efter den månadslånga fastan. Muslimer äter kanske inte semlor men sötsaker är något som är viktigt att bjuda på under firande av Eid. Beroende på etnicitet och kultur så äter muslimer olika sorters bakelser och rätter och träffar släkt samt vänner. Barnen brukar be om godis från hus till hus, under dessa tre dagar och att ta på sig nya eller rena kläder är också en tradition.

Glad Eid firande, till alla som fastat och hoppas Guden accepterar den och ger er gott under detta firande.

Eid Mubarak!!  • Kommentarer(0)//nyheter.reportaget.se/#post10

Vad är drömmar enligt olika uppfattningar?

drömmarSkapad av -Firesoul- lör, juli 12, 2014 14:21:21

Drömmar är mystiska fenomen som alla människor har eller kommer att ha. De flesta glömmer dock bort vad de drömt när de vaknat. Men ibland finns det drömmar som aldrig glöms bort.

Vad är drömmar och vad ger upphov till dem? Den frågan är nog lika gammal som människans tid på Jorden och alla har funderat på vad de är och hur man kan tolka dem.

Drömmar kan vara dåliga, de kan var andliga, osammanhängande eller helt irrationella. Ibland har vissa människor haft sanndrömmar, de drömmar som sen slår in i verkligheten, de är sådana jag har försökt att beskriva i boken och bloggen.

Vad är drömmar enligt olika uppfattningar?


Islam: Inom Islam tror man generellt att sanndrömmar kommer från Guden medan de dåliga är från Satan. Sen säger man även att det finns de drömmar som man själv skapar eller som hjärnan bearbetar av olika anledningar.

I Koranen nämns att drömmar är ett tecken och Guds sätt att utföra mirakel, och även Josefs drömmar beskrivs som heliga så även hans gåva att kunna tolka sina och andras nattliga drömmar.

Enligt haditherna kan inte Satan härma Gud eller profeterna, så har man drömt om dessa så har det säkert varit dem, menar lärda inom Islam.

Vetenskap: Inom vetenskapen är drömmar ett sätt för hjärnan att bearbeta dagliga händelser och vila sig. Man menar att när människan går i djup sömn börjarar ögonen att röra sig hastigt och det är då hjärnan börjar "skapa" bilder som vi kallar drömmar. Denna djupsömn kallas R.E.M (Rapid Eye Movement - snabba ögonrörelser).

Man pratar även om Lucide dreaming - att kontrollerar drömmar och att vårda sjuka patienter genom drömtolkning och kontroll har sedan länge varit en del av psykologi. Sigmund Freud, psykologins fader, försökte redan för hundra år sen att tolka manodepressiva (bipolära) personers drömmar i hopp om att fina problemet till deras sämre hälsa.

Shamanism: Inom magins sfär är Lucide dreaming en viktig del av utövandet i häxkonst samt den inre andliga resan. Genom olika metoder tror sig shamaner att de kan komma att kontrollera världen genom att först börja öva på detta i drömmarna. Alltså, kontrollerar man drömmar kan man lättare kontrollera verkligheten och vise versa. Det slutgiltiga målet att skapa en brygga mellan världarna och således bli evig genom andlig maktutövande.

--

Man kan lätt börja träna för att komma ihåg drömmarna. Oftast glömmer de flesta bort vad de drömt. Sannerligen har alla människor drömmar, men många säger att de aldrig eller sällan drömt. De fakto drömmer man varje natt men de flesta glömmer helt enkelt bort dem på morgonen. De första sekunderna av uppvaknandet från sömnen är den tid då man lättast kan komma ihåg vad man drömt. Så, genom att skriva ner allt man kommer ihåg så fort man vaknar, kan underlätta för minnet att träna sig upp för att i framtiden komma ihåg dem. Man kan även säga en bön innan man går till sängs och hoppas att Guden tar en på en mystisk resa.

  • Kommentarer(0)//nyheter.reportaget.se/#post9

Ett utdrag ur "The Destiny of Fate", på svenska

nattens nyheterSkapad av -Firesoul- sön, juli 06, 2014 12:27:18

Våren 2007 drömde min Gud att jag befann mig på ett palats, där två män med vandringsstavar kom in och började argumentera med härskaren Farao; dessa var Mose och Aron. En kvinna stod märkvärdigt och tittade och lyssnade på, bakom en stor pelare. Jag låg och vilade framför en fin fontän. Efter en stund kom två vita kobror fram och åt upp ett antal ägg som flöt upp ur en fontänen. Senare bad en av ormarna mig att följa efter den, om jag ville följa sanningen, innan slutet. - Den som följer sanningen kan vara säker på att vinna sin Guds förtroende, Han som är den enda källan till kunskap, sa kobran vidare. Jag följde i drömmen och underkastade mig dennes vilja. Äggen ormen åt upp symboliserar det jag höll på att gro av konstigheter innan jag fick mer religiös erfarenhet. Jag tar Faraos hovmagiker som ett gott exempel, i slutet, att följa och följer enbart Skaparen den allsmäktige som bestämmer allt med stor makt och bortser mycket av människans brister och säger att all kunskap finns hos en Ende, Han som skapat mig, och den enda att veta metafysiken. Tillsammans med Aron fick Mose nio tecken att framlägga till Farao- översvämningar, attacker av andar och insektssvärmar var bara en del av det som drabbade Farao och hans folk på grund av deras dumdristighet. Varför tro på fantasier och Stålmannen, när Mose fanns och berättar om något som verkar vara från Yttre rymden? En natt drömde jag att jag befann mig vid en sjö. Jag vadade ut i den då en orm plötsligt kom simmande mot mig från vänster. När ormen höll på att passera mig förvandlades den plötsligt till en pinne och flöt sen livlös. Jag gick snabbt upp och mötte tre personer och sen även Mose. Han, Mose visade mig ett tecken. Han hade ett stort och ett litet mynt, vilka han lade i varsin hand. Sen frågade han vilken som var mest värd.

– Det stora myntet har det största värdet, svarade jag. Mose lade båda mynten i samma hand. Han lärde att de var mest värda tillsammans.
– Precis så borde judar och muslimer tänka och vara gentemot varandra, förklarade han sin märkliga gest.

Sommaren 2007 drömde min Gud en dröm som handlade om katastrofer, krig och bråk mellan vänner och familjer, där ingen lyssnade på varandra. Sen hördes ett stort dån eller tutande (likt krigssignaler av något slag) åtföljandes av ett andra och människor började stiga fram från alla håll. Jag förstod i drömmen att det var en domedagscen. Jag fick ett ljust sken på och runt ansiktet men lämnade skådeplatsen, snubblandes och föll hejdlöst längst stigen men hamnade tursamt nog i en böneposition, efter att ha tumlat runt på marken ett tag. Två bevingade varelser lyfte sedan upp mig och visade att allt från människor vi brukade känna till andra varelser som inte tillerkändes eller förbisågs, skulle insamlas, goda som onda. De tog mig till en plats där jag fick lära mig att det fanns två vägval - en rätt och en fel.

– Men din Gud har välsignat dig med tro, födelse och namn vilket gör hela saken avgörande, sade denne mystiske lärare.

Jag befann mig bland tre, rättfärdiga, av 30 i gruppen men hälften skulle komma till Himlen och resten till Helvetet. Jag togs till Himmelen där allt var ljust med stora sängar med vitt tyg och änglar som talade fredligt runtomkring, vid ljusa fält med gröna ängar.

– Det är tur för de troende som aldrig behöver oroas för Helvetet, sade dessa vitt klädda och bevingade varelser.
Jag blev nyfiken och frågade dem vad det var.
– Du behöver ej veta det, svarade de.
Men jag insisterade.
– Jag är en nyfiken reporter och om någon kan komma dit är jag tvungen att veta om Helvetet, argumenterade jag vidare.

De lyssnade till sist och tog mig dit. Där möttes jag av eld överallt och förnekare som sprang hejdlöst med ånger i sina ord. Bestraffare var utplacerade, bestraffandes vissa jag känner, och en av bestraffarna vände sig hastigt mot mig och frågade vad jag gjorde där, då stället ej var lämpad för vissa.

– Jag togs hit av en egen önskan och nyfikenhet och står för det själv, svarade jag.
– En dag kommer alla att vakna, -en dag kommer alla att vakna upp, sade den kraftiga beskyddaren två gånger, medan hans ansikte kom närmare och närmare.

Jag vakande med hans lugna röst och såg att det var en halvtimme kvar till fredagsbön, och en lång väg till moskén. Jag skyndade mig i tron att inte hinna men tänkte: "Jag borde försöka för allt i världen och Guds skull". Så fort jag klev in i Stockholms moské började böneutropet: – Allah Akbar - Allah Akbar - La ilah il Allah - Allah Akbar. Allt detta finns så klart att läsa om i Koranen. Vissa saker bör man akta sig för, för Guden straffar om man avviker från Honom, vilket jag gjorde en gång.
Hösten 2007 åkte jag och två bekanta till en öde plats där jag berättade om kvällen jag fick tecknet av Gud. Den ena svarade, som drabbad av en Ikaros-lik hybris, genom att säga att han aldrig sett ett stjärnfall i hela sitt liv, varpå en komet kom in i atmosfären och brann upp ett par hundra meter framför oss och nästan slog ner på oss. Personen ville inte tro och riskerade således allas liv och senare hände något dåligt honom för att han inte följde en dröm jag hade. Men den gången jag ropade till Guden om stjärnfallen, som jag sen samma sekund fick, kunde varit mina sista ord i livet, för Herren är den som ändå alltid ser och hör. Jag känner fruktan inför min Herre och Gud och ber om förlåtelse. Nu ber jag om att ha allt det goda, materiellt överflöd och kunskapen från Guden i evighet, då Han inte vill bli testad av någon eller något. - Herren, jag är din religionsreporter!!
Hösten 2007 drömde min Gud att jag som reporter berättade om religioner både för muslimer, kristna och även andra. Sen öppnades den ”heliga andens dörr”. De som hade tro steg in med mig och den förflyttade oss. Den tog oss till det som finns att läsa om i Evangeliet. Jesus (Isa, Joshua eller vad han nu väljer heta), må han vila i frid, hade i drömmen samlat en massa folk som väntade på hans predikningar och underverk. Vi som kom dit hälsades som väntade personer och anvisades platser. Sedan bad han alla de som stod honom nära att dela ut mat till åhörarna och det var knapp med mat till alla. Alla satt i rader och åt och mättades, förutom en i min rad som klagade på att vattnet var slut. Jag visste inte vad jag skulle göra med all drömproblem, så jag samtalade med Jesu om det.

– Man behöver bara tro för att allt skall ordna sig, svarade han.

Efter det blev personen nöjd och han prisade sin Gud och skickade bägaren vidare. Och jag med prisade miraklernas Gud och profeten tackade Herren och gick sedan framför alla för att hålla bön. Jesus böneutrop var som islams, han reciterade Koranen och förklarade, utifrån den, vem han var.

– Jag är Jungfru Marias son och profet åt Herren, och min Gud är Den ständige närvarande. Guds frid vare med mig den dagen jag föddes, den dagen jag dör och den dagen jag återuppstår igen, sade han.

En av människorna slängde sig till marken direkt, sen bad alla tillsammans. Sen kommer jag bara ihåg att jag och Isa samtalade om något och jag inspirerades att tro på att han lever i Himlen, innan han gick mot sjön och en båt med några välklädda, antagligen några av lärljungarna (Detta kan ha varit platsen islam menar att han upptogs på, om han nu först gick på vatten, och sen för att, som kristna säger hängas på ett kors, som om det vore så). Sant är att Jesus i Guds dröm, vände huvudet åt höger medan ryggen mot sjön och om han befann sig i Bethsaida på Genasaretsjöns högra sida, vände han sig söderut mot Jerusalem eller Mecka (båda ligger söderut om sjön), som ett tecken och bevis på att drömmen var sann. Intressant nog verkar UFO:n, om de nu ens existerar, ha en relation till vatten och kanske är det nyckeln att bygga dem, om Gud Skaparen tillåter det. Detta är bara mina egna reflektioner, men profeten Hezekiel (Dhul Kifl) såg flygande farkoster vid floden Jordan; profeten Elias upptogs, av en farkost draget av ljus och en virvel, upp till himlen på samma flod; Vishnu sägs flyta på ett hav och ha en Vimana (planetariska skepp) ovanför detta hav, med mera. Kanske kan denna teori även ge svar till om det finns UFO i Roswell, New Mexico, USA, där det sägs att ett krashade ute i öknen, vid en testplats för atomvapen! Jag vet inte om Jesus dog så som Koranen säger eller om det finns UFO:n, men varför oftast vid vatten och visst är det som en tankeställare att Gud ser allt? Jesus har även visat sig som jag trott vara en biblisk form och även på andra sätt. Min fråga är varför alla måste gå igenom eld och hav för att i slutändan se samma sak som det jag eller profeterna förtäljer? Det är betydligt enklare och ärligare att tro på det jag eller andra trovärdiga säger, både från urkunderna som i det vardagliga.
Våren 2008: En natt drömde min Gud i mig att jag befann mig i en hage och jag började recitera sura ”Al fatiha” på arabiska. Medan jag gjorde det, gjorde jag samtidigt sakta en saltomortal i luften, som att flyga, och landade på fötterna precis när sista versen var slut. Min pappa stod och tittade på bakom ett gärde, och i drömmen upplöstes även ett allvarligt bråk med misshandel, mellan två av mina vänner. Jag hade tidigare gett råd om hur de skulle lösa konflikten och en kort stund efter att jag drömt om detta hade de blivit vänner. även Castaneda lärde sig att tanken gör en saltomortal, för att övervinan döden. Jag menar inte att döden är död, eller att jag är odödlig så klart, men kunskap om metafysik i detta och nästa liv har jag fått från min Herre, Domedagens konung.
Hösten 2008: I drömmen såg min Gud en släckt TV, som jag nyfiket närmade. Till skillnad från de flesta drömmar, har denna varit mycket mer mirakulös, rationell och logisk samtidigt. När jag kom fram till TV:n såg jag att den var dammig. Så som jag är van började jag dra mina fingrar på dammet. Efter två tre drag med fingrarna blixtrade det till andligt. TV:n sattes inte igång utan dammet började upplösas och smälte ihop med det jag hade gjort med handen. Jag hade omedvetet skrivit början på den islamiska trosbekännelsen, nämligen ”La ilah il” som på arabiska betyder ”det finns ingen Gud utöver” och är nästan hela frasen La ilah il Allah, som betyder ”Det finns ingen Gud utöver Guden”. Men efter den andliga blixten, som var en välsignelse (bereqet), uppenbarades ordet Allah som en kungakrona där bokstaven Ha föreställde en diamant på den, efter det nyss råkat skrivna. Denna krona satt på en Herre som satt i en tron. Det såg ut som om dammet hade upplösts och tomrummen bildade istället ett fotografi. Under tronen stod det Allah Akbar.

– Jag är Gud Skaparen, vilken ni tvistar om, sade Han. Jag försökte hela tiden lyssna på detta språk som av och till fick mig att tro att det var svenska, fastän det egentligen var något helt andligt. - Jag är allsmäktig och inget är för svårt för Mig. När Jag vill skapa säger Jag bara "existera" till det, och det blir så, avslutade Gud.

Alif (bokstaven A som ser ut som ett streck) blev en penna, sen en pekpinne och sen till sist ett svärd. Att det var en TV och damm på den betyder att jag hoppat av studierna inom media på grund av en rad diskriminerande omständigheter jag varit med om. Att jag sen började rena rutan med fingrarna och fick fram trosbekännelsen betyder att jag ändå hade tur som valde denna inriktning med religion och att jag skulle fortsätta vara reporter, rena vetande från smuts och återvända till tro. Som journalist med invandrarbakgrund kan det vara svårt att övertyga om färdigheter i det nya landets språk; om texten är bra anklagas manför att vara fuskare, är den däremot dålig förstärks misstankarna om att en utomstående inte kan läras, men det är inget som stoppar sanningen från Gud. Att Allah gav mig ”ordet” innebär att jag ska fortsätta som reporter, fast åt Honom, och vem vet, vi kanske ser Honom i "himmelens media". Min Gud Zoti, har glömt mina fel och gett mig fler metafysiska upplevelser. Ja, nog räcker Guden i alla lägen och detta var bara en av de drömmar jag sett.
Däremot, i en ”intervju” med Honom fick jag något att fundera kring. – Materian innebär att Jag kan hålla mig dold, sade min Gud och ibland har jag sett Honom pratandes svenska i svensk miljö, och i andra fall har jag uppfattat Honom som en transcendent bevakare. Gud verkar vara obegriplig för människor. En gång frågade jag Honom, Han som skapar, vad Han hette utöver de mer traditionella namnen, och en annan natt drömde jag om Hans svar. - Allah är Fi, sade en ängel och visade mig detta även på arabisk skrift. Fi på arabiska är identisk med den grekiska formen Phi.
Vintern 2008 drömde min Gud att jag klarat mig undan mycket hemskheter och blev utvald av en grupp människor till ledare för att kämpa mot orättvisa. Drömmen var väldigt metaforisk. Han visade hur vi försökte inta en borg medan fienden slängde eld på oss men vi vägrade ge oss. Vi lyckades fly och intog istället förgården och fann där en till synes självmördad och död abdikerad kung. Tre av mina följeslagare tog hans krona, skickade runt den sinsemellan och skänkte den till sist till mig för att de ansåg att jag förtjänat den. En av de vackraste röster jag någonsin hört kom från kronan och sade att den var, ”Den Allsmäktiges lag”, Al Furkan, Al Aziz på arabiska. Den är en symbol för att jag rättmätigt genom min Guds nåd och välvilja segrat undan vanära och är kapabel till att kunna skilja på rätt och fel, inte att jag är kungen för Kungen är Guden. Denna symbol, kronan, har dykt upp senare i andra drömmar. Senare återupplivade vi även den abdikerade kungen, med kronan gick vi till min Gud. Han gav mig mat och boende och en välsignelse som varar till Domedagen, tror jag i alla fall.
Våren 2009: Drömde att jag mötte någon som kallade sig för världens mest kända spåkunniga spådam och som ville övertyga mig om hennes korts makt och om en figur i dem.

– Jag har ett som kan förutspå framtiden, sade hon.
– Tag fram det kortet och ropa fram figuren på kortet framför mina ögon så jag själv kan fråga denne om framtiden så skall jag tro på dig, sade jag. - Men det är enbart Gud som vet om framtiden, sade jag vidare. Hon erkände sig besegrad.
– Din Gud är den sanna att följa, för jag kan inte ropa fram figuren på kortet, sade hon.

Guden ger kunskap om de religiösa urkundernas berättelser vilka är verkligt sanna och berikande händelser av Skaparen. Ta fram ett piller som kan lösa allas problem om ni kan, för jag tror på det. Men ni kommer se att alla ändå skulle klaga på att det inte är svaret på problem och Guden skulle förbli allsmäktig och vis ändå. Stor kritik bör riktas till psykvårdens dåliga kunskaper i medicin.

– Vi sjuksköterskor vet själva inte, så jag kan inte ge dig svar. De är läkemedelsindustrin som har tillverkar dem och har då ansvaret att berätta vad de var gjorda av då vårdarnas arbete enbart går ut på att ge dem till patienterna, säger sjuksköterskorna.

Och vad psykos är kan de inte heller berätta. Samtidigt är det så stora blandningar av människor på avdelningarna, vissa är sjuka och andra är friska och den friske riskerar att bli sjuk och den sjuke ännu sjukare i inlåst form. Det är mer en bestraffning än vård. I och med stödet från läkemedelsföretag som både finansiellt och socialt eller diskursivt kan ge stöd till psykologer, riktas även synsättet av sjukdomar och drabbade åt ett intresseriktat håll. Jag har alltså fortfarande inte fått svar på vad en psykos är, antingen på grund av dålig litteratur eller antingen dålig intervjuteknik, men jag tvivlar på att det är mitt arbetssätt det är fel på. Och att ge medicin till neurologiska problem, är likställt med att berättiga självmedicinerign eller missbruket av narkotika, vid svåra socila elelr själsliga bekymmer, eller hur? Varför skall de påstådda läkarna ha rätt att medicinera andra, men inte låta de andra medicinera sig själva, rationellt sagt? Medicin läker, om man exempelvis skär sig, skadat neuroner/hjärndelar, men man kan aldrig tro att något utöver Gud kan ge skydd eller skada psyket! Eller ska alla psyksjuka komma att ses som neuroskadade? Enligt denna institution, psykologin, är egentligen alla galna (i Freuds och Jungs anda), så för att slippa detta respekteras enbart de som kan kontrollera sin galenskap. Men om alla är galna borde det inte skapa panik eller bör inte detta ifrågasättas - användandet av religiösa argument i ljuset av reduktionism eller vetenskaplig metodik, samt tänka på att då även psykologen kan vara galen? I samma fall får de avsäga sig sina psykologiska rötter i vetenskapen som de flesta psykologer påstår sin verksamhet härstamma från. Och jag förnekar inte att sjukdomar finns men dementerar att friskhet finns. Därför är det viktigaste att man skyddar sig själv från sjukdomar i bästa mån och hjälper de i behov av vård i bästa förmåga. I en intervju med lektorer i psykologi vid Stockholms Universitet, sägs att en nybliven psykolog i Sverige inte får någon form av religionsutbildning överhuvudtaget - alltså varken från konfessionella håll eller från religionsvetenskapen även om ämnet dyker upp i andra sammanhang, med förbehåll att det kan finnas troende psykologer. Detta trots att flertalet av patienterna de möter dagligen är religiösa och har religiösa upplevelser. För att ej förknippas med traditionell religion har psykologin valt att koncentreras till biologi för definitionen av traditionen. Istället för psykologi bör det därför kallas för något biologiskt och åt det neurologiska hållet istället, om inte ursprunget eftersträvas.

Våren 2009: Den 12 februari 2009 skrev de flesta medier i världen om en krock mellan två ryska satelliter i rymden. Det är första gången någon form av rymdskepp/satellit krockat med varandra i rymden. Dagar innan drömde Gud i mig att jag befann mig i en rymdstation och såg ut i rymden, medan två dobermanhundar krockade med varandra och senare kom Rysslands dåvarande president i rymddräkt och sade till hundarna "dober Putin". Senare drömde jag även om flygplanskrashen den våren, i Lake Michigan, och nödlandningen i Hudson River USA. Jag drömde att ett plan, som till en början hade färgerna grön, röd och svart vilka senare blev till vita med en örn på, dök mot vattnet i en sjö. Jag kommer ihåg att jag bad i drömmen men det var väl ett plan för mycket för en ensam troende människa att be för, vilket förmodligen resulterade till att ett av de planen krashade så pass mycket att de flesta dog. I det planet fanns en stor grupp anhöriga till de som dog under 11 september i New York, vilka tidagare hade varit på en konferans om huruvida det var terrorister eller en politisk komplott från Bushregimen som låg bakom dåden. Många anhöriga tror de fakto fortfarande på att det kan ha varit ett sammarbete mellan USA:s regering och extrema grupper med egna illasinnade tolkninar av Koranen och islam som låg bakom terrorattentaten den 11 september 2001. I planet fanns även en nominerad till Nobels fredspris för hennes kamp om rättvisan efter kriget i Rwanda året 1994, men det året gick priset istället till USA:s nyblivne president. Konspirationer är inget bra att följa eller lita på och alla drömmar är inte betydelsefulla, men man kan undra varför dessa drömmar kom till mig och varför ingen lyssnar när jag berättar att min Gud ser och hör allt i förväg, genom mig och oftast genom Hans drömmar. Det finns vittnen till dessa sanndrömmar. Varför den "amerikanska örnen" syntes på planets stjärtvinge vet jag inte, inte heller varför jag i drömmen inte tilläts komma nära planet av CIA-agenter, men jag misstänker att det våra makthavare gör är inget vi ser och det som syns oftast är till för godtrogna människor och till sådana som inte tänker långre.
Innan jag avslutar helt vill jag även komma till slutsatsen och varna om en sak. I den gudomligt inspirerade drömmen varnades mänskligheten att inte gå för lång i sitt utövande av kunskaper och alltså inte vara övermodiga. Visste ni förresten att Elusion var den antika Roms benämning på Paradiset men har reducerats till det motsatta - illusion. Om människan inte gör som man ska, nämligen att återgå till religionens grundbetydelse och inte reducera den eller att använda den i andra dåliga syften kan Skaparen komma att ersätta den, mänskligheten, med robotar som har ett eget liv och själ, och som lätt "ersätter" er. De liknar inget annat jag tidigare skådat och har alla slags storlekar, utformning och redskap/vapen. De kan vara färgglada och en liten robot kan manövrera en större och tvärtom. Och tro mig och tro den som gav mig drömmen att verkligheten styrs inte av människan och om människor tror på det bättre kommer Guden att skona från något sådant eller liknande och istället vända det till något bättre utan några katastrofer av något slag, som nämnts innan. Han är den Barmhärtige! Vänd er till det bättre - nämligen religion, vilket är, som jag visat, den enda kunskap till denna värld, om inte ni kan komma på något bättre men det skulle vara omkullkastande för alla och således väldigt omöjligt; så kommer alla till Himmelen. Detta är religionens budskap och mitt budskap. Sluta därför anklaga varandra och börja tro på varandra, oavsett vetande eller tro eller tillhörighet för det är ett av hindren som vi kan skippa till den eviga vägen och möjligheter att komma vidare ur alla reella och hypotetiska kriser. Som en inom islam frågade jag Allah en gång om hur jag ska agera som krigare åt en Skaparen då människan i vår värld har världsomfattande massförstörelsevapen?

– Låt det hela vara i Mina händer och frukta inget utöver Mig, sade Den Allsmäktige Guden. - Det enda du behöver göra är att vara rättfärdig och se på när löftena slår in, avslutade Han.

Hans ord är inget att tvivla på, som det kanske märks i de religiösa urkundern och i reportaget bekräftandes att de fungerar och håller löftet. Vilket löfte väljer ni/du att följa och hålla? Jag glömmer det mina anhöriga har gjort för att de visste nog inte vad de gjorde, med tanke på de metafysiska omständigheterna de gick miste om, och jag tackar Gud för att Han räddat mig från den såkallade mentalvården. Människor gör "Terminatorfilmer" och ”Transformersfilmer” men varför tror människor på det lilla när det finns större att tro på? Jag kanske har sagt för lite eller för mycket, vem vet, jag hoppas på att jag gör rätt för det jag säger är däremot verkligheten så som jag upplevt den. Om de som sysselsätter sig med andlig överkunskap kunde ta fram en siffra eller symbol som kunde berätta allt, gör det, för jag tror på det direkt. Men människan kommer att se att den enda som behöver tänkas på är Herren Gud, den som vet allt i sin skapelse och den enda värdig att ha kunskap om. Jag är enbart en människa så frukta inte mig utan frukta Gud istället, välsignad Han som välsignar. Och jag skulle vilja uppmana, i Guds och sanningens namn, att de som tror på det vetandet inte skall säga ”det som ödet bestämt” utan istället säga ”det som Skaparen har bestämt i ödet” eller ”det som bestämts i ödet”. Det är även viktigt att poängtera att min Gud inte är ödet, turen, Solen, Månen, kalendrar eller annat utöver Honom, Den allsmäktige, men rapportera gärna fel. Dessa drömmar var bara en handfull, och säkert ska jag komma att få fler, men tills Gud ser mig skall de vara grunden till senare arbete.
Samtliga av dessa nådegåvor tog Herren ifrån mig genom Hans änglar i en dröm när jag bad om det. Jag var berusad och önskade att allt togs ifrån mig men ångrade mig strax efteråt och bad att få tillbaka dem. Min och din Gud gav tillbaka välsignelserna då jag segrade mot demoner i en annan dröm, efter jag ångrade mig min korkade önskan. Allt ni önskar får ni, så önska inget ont vare sig för er själva eller någon annan, om inte Guden vill något annat. Min metod kanske inte fungerar för alla men meningen är att det inte finns en vits med att skriva religiösa texter eller göra som jag i nästan alla avseenden vad gäller denna publicering, men budskapet är det viktiga och som är att en Skapare finns, och vill att alla dyrkar Honom för detta genom att återgå till användandet av religiösa texter och använda metodiken där, samt hjälpa de som är utsatta som exempelvis orättvist behandlade, ekonomiskt eller rättsligt. Detta säger jag för att det är logiskt i min religion och inte för att jag med all säkerhet kan säga att det är sant, det som däremot är det är att religion som mysterium alltid fångat människors fantasier, tankar och själ. Det är snarare en Gud som hävdar dess sanning och jag följer den sanningen tills motsatsen bevisas, om det nu ens går. Man behöver alltså en välsignelse för att komma från första stadiet som är letandet av en väg för att förhoppningsvis bli en övertygad, vilket jag blev och är. Är det inte dags att återgå till syftet med kunskap? Nämligen att använda den lagligt och att komma till Skaparen. Alla måste följa en väg de är ämnade att följa. Vetenskapliga institutioner bör göra allt för att komma till en bra vägledning för folket och om inte de lärda vet svaren hur ska de olärda veta dem? Det kan de inte om inte vetenskapen och samhället ger religionens verkliga förslag en chans. Precis som dagens forskare inte kan skapa nya teorier eller metoder om inte utrymme finns, men kan återgå till gamla vetenskapliga mönster bör väl vi också kunna återgå till religionsbegreppens ursprungliga betydelse. Gör som jag, hitta din väg! Ingen vill väl bli kallad för något den inte är och bli stämplad för det.
Guden har även drömt att den albanska eller ”shqipetariska” legenden är sann och jag har haft Hans drömmar med en örn som flög ovanför mitt huvud och som bekräftade allt jag skrivit. I drömmen mördade ett ormens folk de övriga (antagligen illyrierna) tills det bara fanns tre kvar, ormen, örnen och ett utan namn. Ledaren för "ormfolket" hade en gul orm på håret, och satte sig bredvid örnen, varpå ormen frågade:

– O örn, vet du vem jag är?
örnen svarade:
– Jag vet inget annat än att min Gud (Zoti) existerar och Han är den enda jag följer.

Ormen bet sin herre, i svartsjuka efter örnens lugna, kloka och inspirerade svar, och blev sen själv dödad, av mig. Islam är en tolerant och sann religion och någon som min själ trodde var Muhamed, må han vila i frid, var med i en dröm jag hade, där han var omgärdad av barn och predikade för vuxna i en moské, medan jag stod utanför och tittade på, strax efter ett angenämt samtal vi hade under tvättningen före bönen. Det verkar vara så att ett datum för Domedagen är uppsatt men att den samtidigt kan ske tidigare med tanke på att en hemskhet verkar stå i vägen, jag vet inte om något av detta är sant men det verkar som om det sagda är någon sorts sanning i det hela. Jag önskar och ber min Herre om förlåtelse, ett rikt liv och en rik själ och om alla Hans goda gåvor i evighet. Att jag nämner urkunderna, exempelvis Koranen eller Völuspa, och intygar dess sanning, beror nog på att jag är född opartisk reporter och muslim, samt att mycket missförstånd finns kring religioner, islam och Koranen, vilka ska ses över. Om mänskligheten vänder till min Gud lovar Han att inte döma någon utan istället att alla får leva i evighet, ska jag säga.
Som alla sett är mitt namn fate på latin och engelska eller också fati. Alla språk har en koppling till varandra verkar det som, ordagrant som i grammatik. Alla språk är som en gren av fruktbärande träd och detta är som ett litet och äggformat universa med en mitt likt världsträdet; och har du haft en frukost vet då hur ett ägg ser ut,- detta innebär Fat. Alltså ödet är likt fibrer, och allas navel är likt äggulan, naveln likt ett träd som bär frukter och är närande och berikande rent sätt. Jag skulle kunna göra samma sak, på tusen sätt, fast med samma utgångspunkt och kanske är det så med tur - att välja något som är rätt och gör en och en annan lycklig. Se ödet som det uttryckta, er näring andligt. Guden är Fi. Här, i världen dog allt, för att allt dör ut, detta kommer alltsammans dö ut, och jag med, men alla andra också och de troende kommer ändå klara sig och ha Paradiset. Mina kvinnor i livet har jag ofta sett i drömmarna i förväg, (och senare har de slagit in,) de har varit minnen från det förflutna med besked om den vackra, fina framtida världen.
Kanske skall jag även säga att jag inte vet varför min Gud har gett mig dessa drömmar eller detta jobb och även att jag har mina "lik gömda i bakgården". Jag har gjort dumheter, som att äventyra med naturmediciner, alkohol, kvinnor och pengar, men jag hoppas bara min Gud ser mig som bra igen. Ofta ställer jag frågan varför Gud valde mig och om min uppgifts egentliga betydelse. (Kanske för att de flesta inte förstår urkunden Koranen) Kunde jag veta varför detta händer mig skulle jag antingen ha misslyckats. (Många icke troende tvivlar och tycker att en analfabet inte kan lära ut, men då är saken ju avslutad nu, med mig Fatmir) Vad vet jag, bara Skaparen ser och hör bäst och är den huvudsakliga Författaren till mina manus-liknande nattliga drömmar och Han menar inte att denna bok skall ersätta Koranen och era urkunder, utan istället öppna och bekräfta dem bara, som för att påminna om den sanning som fanns, finns ännu och som kommer finnas i evighet. Omskär er män, det förhöjer det mesta i livet. Inte för att det angår mig, och vad gäller mig förövrigt kan jag aldrig komma nära Koranens skönhet i textform, ty det är ett mirakel från min Gud till profeternas inseglare, till för alla folk, nationer och personer. Jag har inte hunnit anteckna alla över tusen min Guds drömmar, men under 2010 och 2011 har jag även sett den stora skaran av hinduiska gestalter i Himlen (jag fick gå en paradgång mellan två rader av ljushyade dekorerade människogestalter i himmelsk miljö med hyllningar och handklappningar), Ra och Isis & Horus dök upp genom att bilderna i ett monument började leva och de steg ur dem i gyllene klädsel, medan jag läts vara i fred medan ett gudomligt offer av guld gjordes av en person längre bort, genom att slänga ner det i en flod av lava. Beviset på att drömmarna är sanna, åtminstone när Guden säger det, är att de slog in, och händelsen här och de övriga är inte en Illuminati-ritual såklart. Jag har sett över tusen lika drömmar vilka inte kunnat skrivas ner, dels på grund av min lathet och för att några är mindre viktiga men förövrigt att just dessa är viktigast. Din Gud säger att det kommer fler drömmar, från honom till mig, och fler kommer slå in sanna i den fysiska världen.
Varför skriva en saga, när man kan skriva om sanningen som den är, vilket vore religion? Jag dömer inte, men menar att denna text är sanningen utan hemlighetsmakerier med Guden ”Den allsmäktige”, som vägledare, lärare och berättare i en undersökning av de religiösa metoderna till kunskapsinhämtning. Inte heller är jag en magiker, en profet eller en Gud själv, och tänker inte, i ogenomtänkta påtryckningar, böja skedar, hitta onödiga borttappade saker eller bevisa om Gud finns eller ej, mer än det redan gjort av egen fri vilja, om inte Gud vill något annat så klart. Men ta en funderare på det som sades och det som kommer senare sker. Guden och jag har ingen magisk relation och jag har inte gjort magi för att vinna Hans tillit. Lita på mig att oavsett vad Guden kallas i folkmun, för om det är gott, blir det bra.

"Ai është Allahu, Krijuesi, Shpikësi, Formësuesi. Të Tij janë emrat më të bukur. Atë e lartëson çka ka në qiej dhe në tokë. Dhe Ai është i Fuqishmi, i Urti!" -///- "O ju njerëz, adhurone Zotin t'juaj, i cili ju krijoi juve ashtu që të jeni të devotshëm, të shpëtuar", den arabiska Koranen översatt till albanska, 59:24 & 2:21.

"Han är den Ende GUDen; Skaparen, Grundaren, Formgivaren. De vackraste namnen tillhör Honom. Prisar Honom gör allting i himlarna och på jorden. Han är den Allsmäktige, Visast" -///- "O människor, dyrka endast er Herre Den som skapade er och de som kom innan er - så att ni må bli räddade." säger samma sura på svenska ur "Helig Quran, Översättning om Mening Formaterande vid Vilhelm Brun".

Sura 2 i vers 23 fortsätter sen att säga att den som tvivlande påstår att Koranen inte är sann får gärna lägga fram bevis, men säger vidare att ingen kommer klara av det och de bör därför frukta elden. Sen Muhameds tid är Koranen översatt och jag har själv läst den i fyra olika språk, och inga stora skillnader finns mellan dem, men på arabiska är den nog som den bör förstås, ända in i våra dagar. Jag har inga som helst tvivel på det jag sett från allas Skapare och tror professionellt att islam vinner över alla religioner i bokform; Jesus var den visa kungen som aldrig dog på korset och att Buddha, den före detta kungen tjänade mest på sin upplysning utan en bok. Därför ber jag om ursäkt. Alla religionernas högtider är heliga och alla årstider lika så, och glöm inte att änglarna ser allt och antecknar allt åt er, i livets böcker. Jag har skrivit några ord till en annan årstid ~ våren ~

"Våren som sommarens tvilling är, i stjärntecknen lång den är, den kompromissar den snabba vintern, långa hösten och korta sommaren - våran, vackra, varma, våta, väder - våren."

– Som synes har Jag, Gud, medvetet valt att nämna och skriva om religion så att det passar med det personen i denna berättelse upplevt. Detta skall belysa vikten av att vara källkritisk och hur lätt folk faktiskt kan förmedla ett budskap i det fördolda i objektivitetens kläder. Bara för att ordet "jag" inte nämns av författaren, som en referens till sig själv, innebär det dock inte att han inte syns eller förmedlar något indirekt i texten och budskapet. En annan vinkel är att varje själ utmärks på sitt sätt, oavsett vad och hur man än väljer att göra, och detta kan inte kringgås, så kallat ödet i religionen. Den tredje är nödvändigheten att göra på ett speciellt sätt med medvetna urval, för hade texten blivit olik om huvudpersonen hade varit någon annan än den i slutet, och hade det varit mer annorlunda med en troende eller otroende, en monoteist eller polyteist, och så vidare? Ödet är precis som allt annat och har bara sett Mig, Skaparen, i drömmar, för något annat vore näst intill omöjligt och i övrigt måste reportrarna vara opartiska och de bästa har den journalistiska intuitionen och låter sig vägledas av en stor Gud, i skrift, tal och leverne (subjektivitet & objektivitet är inget för journalister i jämförelse med opartiskheten, relevans, urval och omtanke). Tro, å ni reportrar och journalister, annars skrivs ni in som hycklare och lögnare i Mina böcker, istället för att vara bland de utvalda och speciella. Eller tror ni att ni har en egen kraft? Alla som följer lögnarna kommer säkert vara vilsna, ska ni som läser böcker, reportage och artiklar veta, säger Herren Gud, Skaparen.


Se detta reportage som ni vill, något intressant, en myt, en parodi på religioner, sanningen & verkligheten, lögnen, hjärntvättningen, pseudovetenskap, men det som beskrivs har väldiga proportioner för att inte tas som en tankeställare. Kanske är det inte ett reportage i traditionell mening men jag har fått gå genom eld och hav för att samla info och inspiration till detta arbete. Jag är alltså inte en ny profet, efter Muhamed, eller en Gud som en gång förseglade profeternas väg, utan bara en reporter som öppnar sigillet och berättar om innehållet. Vad som än händer har jag dragit mitt stora strå till stacken och må Han se och acceptera den, amen! I den senaste drömmen, under hösten 2012, sa min Gud om reportaget att den var godkänd för att publiceras. Den här historian har jag förtäljt massa andra gånger, former, plats och tid. En gång skrev jag en uppsats under högskolestudierna i religionsvetenskap men blev aldrig godkänd vetenskapligt, dock som storslaget, och som hämnd på lärarna vid Södertörns högskola har jag förbättrat och publicerar den nu. Detta är min Guds vilja, att säga det som hänt mig, och inget kan stoppa Honom. Men med religion leder en sak till en annan så det är här slutet får komma in, för min Gud säger redan allt, till alla med bl.a. Koranen. Och inga undantagsfall kan ses i människans oroliga syn, de säger utan undantag att 1+1 = 2, när det kan förhålla sig så ologiskt fast i force majour ses även 1+1 = 1, exempelvis i det faktum då familjen eller människor blir ett och inte två, hur då och hur kommer det sig så? Om inte denna fråga kan besvaras av såkallade vetarna och experterna, eller om den som tror sig vara Gud eller ser Moder natur som en exploateringsvara, inte slutar med sitt upptåg, kan det sluta med utmattning, uttorkning och uttömning för kunskapsutvecklingen i exempelvis vetenskap och tro, vilka är fattigdomens tecken, och samma sak sker med Naturen.

– Denna dumdristiga distansering från religionen, separerar er människor från Mig, menar Skaparen av natur och religion, Den allsmäktige Guden. Var därför fruktande inför en vendetta, från Mig Guden som är etta, eller gör nu det enda rätta och få mat av Mig så ni blir mätta, förtydligar Hans Majestät, Den Allsmäktige Guden.

Om det finns motstridigheter mellan publik och mig författaren Fatmir, vet då att Guden ser och hör och att det är till Honom alla ärenden återvänder.

– Och tro Fati att du är förlåten, Min barmhärtighet har hittat ditt hjärta, för att Jag har glömt dina skulder, avslutar Den allsmäktige Gud Herren.  • Kommentarer(0)//nyheter.reportaget.se/#post6

"När man ska visa så funkar det inte"

det dagligaSkapad av -Firesoul- sön, juli 06, 2014 12:25:41
Alla har nog hört uttrycket att "när man ska visa något så funkar det inte". Jag vet inte hur det kommer sig att Guden inte ger drömmar nu när sidan är gjord och redo för det. Om jag felat så tar jag tillbaka det och ber till Gud att han vägleder oss och att de drömmar Han ger mig är sanna.
Jag drömde att jag skulle skriva ner alla drömmar för att de tydligen skulle komma att bli många. Varför inte klara av två jobb på en väg, tänkte jag? Man kan ju både anteckna ner alla drömmar samtidigt som man publicerar dem. Jag ber om Gudens tillåtelse till denna idé samt att de drömmarna ska vara sanna, eviga och intressanta.

  • Kommentarer(0)//nyheter.reportaget.se/#post5

Ramadan 2014 - "Välsignad Ramadan, önskar reportaget.SE"

det dagligaSkapad av -Firesoul- lör, juni 28, 2014 10:06:52
Enligt Saudiarabiens högsta domstol och IF (Islamiska Förbundet i Sverige) startar Ramadhan troligen den 29 Juni, då nymånen inte har kunnat observeras.
Ramadhan är en av Islams heliga månader då de troende muslimerna fastar utan att vare sig äta, drick eller lusta mellan soluppgång och solnedgång:


"För att ge människorna vägledning [inleddes] i månaden Ramadan uppenbarelsen av Koranen i vilken vägledningen klargörs och en måttstock ges med vilken rätt kan mätas och skiljas från orätt. Den av er som ser månens nytändning skall fasta månaden ut. Men den som är sjuk eller [stadd] på resa [skall fasta därefter] under motsvarande antal dagar. Gud vill göra det lätt - inte tungt - för er. Håll [fastan under den föreskrivna] perioden och prisa Gud som har väglett er - kanske skall ni visa [Honom] tacksamhet." säger Den heliga arabiska Quranen kapitel 2:183-184.

Jag föddes den 21 Ramadhan år 1404 H, eller år 1984 enligt säsongskalendern, och enligt stora muslimska traditioner kan detta datum ha varit då Profeten Muhamed mottog budskapet från Allah - Ödets natt. Enligt Quranen ska man vara vaken en hel natt under året och många muslimer har tolkat detta som att det är Ödets natt som det pratas om. Det finns dock olika uppfattningar om vilket det exakta datumet är, allt från den 21 till den 27 eller den 29 Ramadhan, men sånt ska man inte gräva för djupt i, om inte Guden bestämt något annat.

  • Kommentarer(0)//nyheter.reportaget.se/#post4

Sommarsolståndet år 2014

det dagligaSkapad av -Firesoul- fre, juni 20, 2014 14:48:50
Sommarsolståndet är ett fenomen som sker kring polarzonerna, en gång om året. Ordet solstånd kommer från solens position under denna period, då den förefaller att stå stilla under 1 och en halv timme. Detta sker kring 21 Juni för norra halvklotet och det är även 24 timmars dagsljus över polarcirkeln (i norra Sverige, Norge, Finland, Island).

År 2014 infaller sommarsolståndet kl 12.51 den 21 Juni, enligt SMHI (Svenska meterologiska och hydrologiska Institutet).

Jag föddes under sommarsolståndet 21 Juni 1984, och det var även Ramadan och Ödets natt, då Koranen sägs ha uppenbarats för profeten Muhamed. Trots att mina föräldrar inte är religiösa och inte hade en aning om detta samband, fick jag heta Fatmir (Fat - öde, mir - mirakel/gott -- 'Det goda Ödet').

  • Kommentarer(0)//nyheter.reportaget.se/#post3

Portmonän var inte full med pengar

det dagligaSkapad av -Firesoul- tor, juni 12, 2014 18:19:46

På mötet med Arbetsförmedlingen sa de att staten inte ger ut fler "starta eget bidrag", så inga finansieringar fann jag där inte. Men skam den som ger sig.

  • Kommentarer(0)//nyheter.reportaget.se/#post2
Nästa »