Sanndrömmarnas Värld

Sanndrömmarnas Värld

Om Bloggen

Bloggen här handlar mest om mina drömmar som brukar vara religiösa och slå in i verkligheten. Denna blogg gjorde jag dels för att anteckna dessa drömmar och dels för att visa intresserade dem. Nu kanske inte alla drömmarna är verkliga, men följ det jag skriver om ni vill bli övertygade om att Gud existerar.


// Firesoul

Om mig:

drömmarSkapad av -Firesoul- tor, oktober 30, 2014 20:10:07

Om ni kan stötta sidan, på olika sätt, vore jag tacksam. Jag drömde att Kung David, Salomon och Haile Selasi - Rastafari, satt i varsin tron, bredvid varandra och en till profet vid mig, nere på marken, som sa att mitt "pseudo" ska vara -Firesoul- och betyder väl även att datorn driven av el eller "eld" (supersnabba rörelser brukar bli heta) publicerar dessa ord och reportaget "Destiny of Fate" (en "smakrik" liten "tårta på tårta"), samt att jag kämpat otroligt hårt för att säga orden. Det var en tom tron mellan Ras Tafari och Salomon, och sen reste sig Salomon och hade nog ärenden. Men, om allas själ ursprungligen härrör från Skapargudens egna anda så har Gud antänt min till att bli den minsta men hetaste flamman i Världen,- en andlig ironi för de "rökfria flammornas" fördärvande makter. Reportaget valde jag, som tidigare sagt, för en bok jag skrivit om Guden, men är det inte så att man ska ge varandra en chans till att kunna konkurera, om någon ens kan skriva en lika bra eller bättre historia, måste jag desvärre skryta med?

Kanske jag inte behöver säga mer om detta, men Gud kom till mig i en dröm och sa att den som tror på den boken ska av Honom få en gåva, likt den Han gav till mig. Många mystiska drömmar har jag haft och de flesta brukar slå in i verkligheten. Läs gärna ut boken och vilken väg ni än väljer ska ingen döma, utom Skaparen. Mitt riktiga namn avslöjas bara om man gräver i ämnet djupt eller läser e-boken och den är bara helt ut intressant i sin helhet. Läs och förundras om "Ödets Tur".

About me:

If you can support this site, in any ways and means, I would be very grateful. I dreamed that King David, Solomon and Haile Selasi - Rastafari, sat in separate thrones, next to . other, and also another prophet beside me, down on the ground, who said that my "pseudo" should be -Firesoul- and which also means that the computer powered by electricity or "fire" (super fast motions usually generates extensive heat) is publishing these words and the story "Destiny of Fate" (a wonderfull tasty "cake with cake"), and that I fought incredibly hard to say those words. Between Ras Tafari and Salomon, there was an empty throne aswell, and then later Salomon went for some duties, probably. An also, if everyones soul is part of the Gods own breath, then surelly He did ignite mine to the smallest but yet the hottest flame in the World,- a spiritual irony against the destructive powers of the "smokeless flames". The web page, as told before, I've chosen just for a book I wrote about God, but is it not said that "you should give each other a fair chance to be able to compete", if anyone could even write one as good or better story, I must boast?
Maybe I do not need to say more about this, but God came to me in a dream and said that anyone who believes in the book, to Him a gift will be given, like the one He gave to me. Many mysterious dreams I have had and most usually turn true in reality. Please read the book and what ever path you choose, no one judges you, except the Creator. My real name is revealed only if digging in the matter real deap, or just read the e-book and the text is just totally interesting in its entirety. Read and marvel about "The Destiny of Fate".  • Kommentarer(0)//nyheter.reportaget.se/#post11